PPL(A) - Licencja pilota turystycznego

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • Ukończone 16 lat
 • Badania lekarskie klasa 1 lub klasa 2
  (przed pierwszym samodzielnym lotem)
 • Oświadczenie rodziców
 • Wykształcenie min. gimnazjalne

TEORIA

 • 30h wykładów
 • 105h samodzielnej nauki

PRAKTYKA

 • 40h samolot
 • 5h symulator

UPRAWNIENIA

 • Licencja pilota turystycznego PPL(A)
 • Uprawnienie do lotów dziennych samolotem jednosilnikowym (SEPL)

Proces szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego składa się z kursu teoretycznego oraz szkolenia praktycznego. Licencja PPL(A) jest respektowana we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz krajach europejskich nie należących do UE.

Kurs teoretyczny obejmuje ponad 135 godzin wykładów, realizowanych w naszej siedzibie oraz on-line. Pozwala zdobyć solidne fundamenty do dalszego rozwoju Twojej wiedzy, umiejętności i odpowiedzialnej postawy lotniczej.

Szkolenie praktyczne obejmuje minimum 45 godzin lotów z czego 10 godzin wykonasz sam. Poczujesz swobodę, ale i odpowiedzialność dowódcy statku powietrznego. W trakcie szkolenia praktycznego nauczysz się sterowania samolotem w czasie lotów po kręgu, podstaw lotów bez widoczności zewnętrznej oraz zasad pierwszych przelotów trasowych. Już w pierwszej części szkolenia zaczniesz latać samodzielnie – bez instruktora.

Kurs kończy się egzaminem państwowym i przyznaniem licencji Pilota Samolotowego Turystycznego. To początek przygody związanej z dalszym pogłębianiem wiedzy i zdobywaniem kolejnych umiejętności i doświadczeń.

runway pilot school Tatry1