Szkolenia samolotowe w Szkole Lotniczej Runway

Aviation English - frazeologia lotnicza w języku angielskim

Aviation English ICAO Level 5

 Lataj również poza granice Polski. Z licencją PPL (A) możesz bez przeszkód latać do krajów UE oraz należących do strefy Schengen. Wystarczy zdobyć wpis o znajomości frazeologii lotniczej zgodnie ze standardami ICAO. Na naszym kursie frazeologii angielskiej zdobędziesz umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem standardowej, zrozumiałej na całym świecie frazeologii. 

Czy muszę znać angielski, żeby przystąpić do kursu Aviation English?

Kurs Aviation English jest zorientowany na naukę proceduralnej frazeologii lotniczej w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim z założeniem, że osoby uczęszczające na kurs nie dysponują płynną znajomością języka angielskiego a chcą nabyć określone umiejętności umożliwiające im komunikację w wąskim obszarze jakim jest frazeologia lotnicza. Znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie jest jednak wskazana żeby uczestnictwo w zajęciach było efektywne dla kursanta. Nie ma potrzeby posiadania żadnych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego, to jest Twój wybór czy jesteś gotów, żeby poszerzyć swoją wiedzę o frazeologię lotniczą w języku angielskim, warto spróbować.

Czy muszę mieć licencję, żeby zapisać się na kurs Aviation English?

Nie ma formalnych wymagań co do posiadania Licencji przed rozpoczęciem szkolenia z frazeologii lotniczej w języku angielskim.