Szkolenia samolotowe w Szkole Lotniczej Runway

Szkolenie Praktyczne do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A)

Clipboard04

Szkolenie praktyczne realizowane jest w oparciu o program szkolenia, którego celem jest rozbudowanie kompetencji Pilota do poziomu zawodowego. Ćwiczenia realizowane w procesie szkolenia koncentrują się głównie na obsłudze rozszerzonej funkcjonalności samolotu Complex oraz na rozwijaniu umiejętności wykonywania lotów według wskazań przyrządów. Część szkolenia poświęcona jest również przelotom nawigacyjnym, tutaj warto wybrać odpowiednio zaawansowany samolot do szkolenia, żeby nauczyć się pracy z nowoczesną awioniką. 

Program szkolenia praktycznego przewiduje minimum 28 godzin lotów szkolnych. Loty w czasie tego szkolenia muszą być wykonywane wykonywane na samolocie Complex.  Samolotem Complex określa się samolot jedno lub wielosilnikowy, który posiada chowane podwozie oraz stałoobrotowe śmigło regulowane przez pilota. W trakcie szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego proponujemy połączenie go ze szkoleniem do uprawnienia do lotów na samolotach wielosilnikowych. Połączenie dwóch programów szkolenia daje możliwość oszczędności w końcowym rozrachunku z uwagi na fakt, że samolot wielosilnikowy, którego używamy do szkolenia, jest jednocześnie samolotem Complex, i z jego wykorzystaniem można równolegle realizować ćwiczenia przewidziane do uprawnienia do lotów na samolotach wielosilnikowych jak i część poświęconą obsłudze funkcjonalności samolotu Complex.