Szkolenia samolotowe w Szkole Lotniczej Runway

Szkolenie praktyczne do lotów według wskazań przyrządów IR(A)

Proces szkolenia do uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów (IR – Instrument Rating) składa się z Kursu Teoretycznego oraz Szkolenia Praktycznego, które realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej. Szkolenie praktyczne realizowane jest w oparciu o program szkolenia, którego celem jest nauka pilotażu samolotu w oparciu o zestaw przyrządów, następnie nauka poruszania się w kontrolowanej przestrzeni zgodnie z zasadami lotów IFR (Instrument Flight Rules). Ćwiczenia realizowane w procesie szkolenia koncentrują się głównie na doskonaleniu technik odczytu i interpretacji wskazań przyrządów oraz wykorzystaniu urządzeń awioniki do prowadzenia nawigacji według nawigacyjnych stacji naziemnych oraz systemu GPS. Program szkolenia praktycznego przewiduje minimum 50 godzin lotów szkolnych, z czego 35 godzin realizowanych jest w symulatorze lotów a kolejne 15 godzin z wykorzystaniem samolotu jednosilnikowego wyposażonego w zestaw przyrządów do lotów IFR. Przystąpienie do szkolenia warunkuje posiadanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego lub Zawodowego oraz orzeczenia lotniczo-lekarskiego drugiej lub pierwszej klasy. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego jest ukończenie kursu teoretycznego w uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów. Z uwagi na fakt, że kurs do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego zawiera w sobie zakres materiału do uprawnienia na samoloty wielosilnikowe, do realizacji opisywanego szkolenia praktycznego można przystąpić po odbyciu kursu do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego.