MEP(L) - szkolenie do lotów na samolotach wielosilnikowych

Procedury, zarządzanie lotem i obsługa systemów

Szkolenie na klasę samolotów wielosilnikowych tłokowych pozwala na opanowanie znacznie większego i bardziej wymagającego samolotu, niż dotychczas. W toku szkolenia główny nacisk jest położony na kwestie osiągów, zarządzania systemami samolotu oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Z uwagi na stopień zaawansowania samolotu, bardzo istotne jest stosowanie się do standardowych procedur, instrukcji i stosowanie checklist. To ważny krok na drodze do lotnictwa liniowego.