Szkolenia samolotowe w Szkole Lotniczej Runway

PPL (A) - Twój pierwszy krok w powietrze

Szkolenie podstawowe prowadzimy na fabrycznie nowych, bezpiecznych samolotach AT-3.

Proces szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego składa się z kursu teoretycznego oraz szkolenia praktycznego, które może być realizowane niemal równolegle z częścią teoretyczną. Licencja PPL (A)  jest respektowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz krajach europejskich nie należących do Unii Europejskiej, ponieważ jest zgodna z przepisami Europejskiego Prawa Lotniczego PART-FCL.

Kurs teoretyczny obejmuje ponad 125 godzin wykładów, realizowanych w naszej siedzibie, jak i on-line.  Pozwala  zdobyć wiedzę z wielu przedmiotów wymaganych na egzaminie państwowym, jak i w toku dalszego szkolenia. 

Szkolenie praktyczne obejmuje minimum. W jego trakcie nauczysz się sterowania samolotem w czasie lotów po kręgu, podstaw lotów bez widoczności zewnętrznej oraz zasad pierwszych przelotów trasowych. Już w pierwszej części szkolenia zaczniesz latać samodzielnie, bez instruktora.Kurs kończy się egzaminem państwowym i przyznaniem licencji Pilota Samolotowego Turystycznego. To początek przygody związanej z dalszym pogłębianiem wiedzy i zdobywaniem kolejnych umiejętności i doświadczeń.