Zarządzanie bezpieczeństwem

Instrukcja wypełnienia zgłoszenia:

1. W polu „Imię i nazwisko” wpisujemy własne dane osobowe za każdym razem przy zgłoszeniu obowiązkowy. Przy zgłoszeniu dobrowolnym wpisanie danych osobowych nie jest wymagane.
2. „Data zdarzenia” – wpisujemy datę zaistnienia zdarzenia lotniczego np. 10.08.2018 r.
3. „Czas zdarzenia” – wpisujemy czas zaistnienia zdarzenia lotniczego w UTC np.: 09:58.
4. „Typ statku powietrznego” – wpisujemy typ statku powietrznego np.: AERO AT-3.
5. „Znaki rej. SP” – wpisujemy znaki rejestracyjne statku powietrznego np.: SP-FFR.
6. „Rodzaj zgłoszenia” – zakreślamy odpowiedni kwadracik w zależności czy jest to zgłoszenie Dobrowolne czy Obowiązkowe.
7. „ Opis zdarzenia” – należy opisać zdarzenie w sposób jasny i precyzyjny:

  • wykonywane zadanie
  • fazę czynności, w trakcie której zdarzenie miało miejsce
  • co się wydarzyło
  • w jaki sposób się objawiło, jakie działania były konieczne
  • jakie czynniki spowodowały zaistnienie zdarzenia
  • dlaczego taka sytuacja zaistniała
  • opisać własne postępowanie po pojawieniu się zdarzenia
  • opisać w jaki sposób zostało zakończone realizowane zadanie
  • jeżeli jest to możliwe prawdopodobne przyczyny zdarzenia
FORMULARZ WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZGŁASZANIA ZDARZEŃ
Przy zgłoszeniu dobrowolnym można nie podawać danych osobowych. Dane należy podać przy zgłoszeniu obowiązkowym.