IR(A) - loty według wskazań przyrządów

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • Ukończone 17 lat
 • Licencja PPL(A) + uprawnienie VFR noc lub licencja CPL(A)
 • Badania lekarskie klasa 1 lub klasa 2
 • Angielski min. ICAO 4 (w momencie zdawania egzaminu)

NALOT

 • 50h lotów cross country

TEORIA

 • Szkolenie teoretyczne ATPL(A)

PRAKTYKA

Opcja 1 (jeśli już masz licencję CPL)

 • 10h samolot 
 • 30h symulator

Opcja 2 (jeśli nie masz licencji CPL)

 • 15h samolot
 • 35h symulator

UPRAWNIENIA

 • Możliwość wykonywania lotów w warunkach bez widoczności, używając tylko wskazań przyrządów

Proces szkolenia do uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów (IR – Instrument Rating) składa się ze szkolenia praktycznego, uzupełnionego o elementy teorii. Podczas wykonywania ćwiczeń można w rzeczywistości sprawdzić swoją wiedzę nabytą wcześniej.

Celem szkolenia praktycznego jest nauka pilotażu samolotu w oparciu o zestaw przyrządów, następnie nauka poruszania się w kontrolowanej przestrzeni zgodnie z zasadami lotów IFR (Instrument Flight Rules).

Ćwiczenia realizowane w procesie szkolenia koncentrują się głównie na doskonaleniu technik odczytu i interpretacji wskazań przyrządów oraz wykorzystaniu urządzeń awioniki do prowadzenia nawigacji według nawigacyjnych systemów naziemnych oraz systemu GNSS. Szkolenie realizujemy zarówno w konfiguracji glass cockpit jak i tradycyjnego kokpitu wyposażonego w przyrządy mechaniczne.

Program szkolenia praktycznego przewiduje minimum 50 godzin lotów szkolnych, z czego 35 godzin realizowanych jest w symulatorze lotów a kolejne 15 godzin z wykorzystaniem samolotu jednosilnikowego wyposażonego w zestaw przyrządów do lotów IFR (jeśli robisz uprawnienie jako posiadacz licencji PPL). Jeśli już jesteś posiadaczem licencji CPL szkolenie zostanie skrócone do minimum 40 godzin, z których 10 godzin spędzisz w samolocie a 30 godzin na ćwiczeniach w symulatorze.

Przystąpienie do szkolenia warunkuje posiadanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego lub Zawodowego oraz orzeczenia lotniczo-lekarskiego drugiej lub pierwszej klasy. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego jest ukończenie kursu teoretycznego w uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów lub zdanie egzaminu teoretycznego ATPL.